ME Tune Up Camp9

ME TUNE UP CAMP9 Let’s start your engine!!!

ค่ายME TUNE UP ถูกจัดขึ้นทุกๆปี เพราะเป็นค่ายที่จัดขึ้นเพื่อให้น้องๆม.ปลายได้เข้ามาศึกษาหาประสบการณ์ว่าภายในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนั้นศึกษาเกี่ยวกับอะไร มีอะไรน่าสนใจบ้าง และได้มาสัมผัสความเป็นวิศวกรรมเครื่องกล บางมด ในปี2558นี้ ค่ายME TUNE UP ถูดจัดขึ้นเป็นครั้งที่9 มาในconcept “Let’s start your engine!!!” ในวันที่28-31 พ.ค. 2558 ได้มีการจัดกิจกกรมต่างๆเช่น กิจกรรมฐานเพื่อให้น้องๆได้รู้กจักและเริ่มสนิทสนมกับพี่และเพื่อนค่ายมากขึ้น กิจกรรมสันทนาการเพื่อให้น้องๆได้ผ่อนคลายและสนุกสนานไปกับพี่และเพื่อนค่ายได้รู้จักการสันทนาการของมหาวิทยาลัย และกิจกรรมแนะแนวให้ตวามรู้ๆน้องๆเกี่ยวกับรายละเอียดของการเรียนภายในภาควชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นต้น 

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนจากสมาคมศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ที่ทำให้ค่ายME TUNE UP CAMP9สามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายได้อย่างราบรื่น

ประมวลภาพกิจกรรม ME TUNE UP CAMP9