KMAC สนับสนุนกิจกรรม ME TUNE UP CAMP 12

KMAC  สนับสนุนกิจกรรม ME TUNE UP CAMP 12 ให้กับน้องๆ ในการทำค่ายเพื่อพัฒนานักเรียนที่สนใจเข้าค่ายในครั้งนี้เป็นจำนวน 35,000 บาท  ขอให้น้องๆประสบความสำเร็จในการจัดทำกิจกรรมครั้งนี้ด้วยครับ