เตรียมพบกับบทสัมภาษณ์คุณสิทธิเดช มโนรัตน์(ลุงเดช) ช่างเทคนิคอาวุโสของภาควิศวกรรมเครื่องกลเร็วๆนี้

ลุงเดช 1

    ” Don’t try to be someone we are not. อย่าพยายามเป็นใครบางคนที่เราไม่ได้เป็น ”                                                                                 คุณสิทธิเดช  มโนรัตน์(ลุงเดช)         

            ในวันที่ 24 เมษายน 2558 ทางชมรม KMAC ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ คุณสิทธิเดช  มโนรัตน์(ลุงเดช) ช่างเทคนิคอาวุโสของภาควิศวกรรมเครื่องกล เตรียมพบกับบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มได้ที่นี่ เร็วๆนี้