เตรียมพบกับการแสดง FORMULA STUDENT Drift SHOW 2015

เตรียมพบกับการแสดง FORMULA STUDENT Drift SHOW 2015

จาก ชมรม Kmutt Formula student , ทีม Black Pearl 
ณ. ถนน รอบ ตึกวิศวกรรมศาสตร์ เคมี วันที่ 4/2/2015 เวลา 12.30 – 13.30น.