สรุปและประมวลภาพกิจกรรม “เครื่องกลอาสา ครั้งที่5”

 "เครื่องกลอาสา" (ME Volunteer)

       จากกิจกรรม “เครื่องกลอาสา ครั้งที่5” ในวันที่ 4-6 เมษายน 2558 ทางคณะผู้จัดทำและนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลได้เดินทางจากกรุงเทพมหานครฯ ไปยังจังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้ทำการปรับปรุงอาคารเรียน ห้องสมุดและช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการเรียนและทำกิจกรรมของน้องๆ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา ตำบลบ่อกรุ, โรงเรียนวัดดอนตาล ตำบลดอนตาล และโรงเรียนบ้านหัวนา ตำบลหัวนา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นที่เรียบร้อยและได้รับการต้อนรับจากทางโรงเรียนและชาวบ้านเป็นอย่างดี

 

ประมวลภาพ “เครื่องกลอาสา ครั้งที่5”

 

ณ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา ตำบลบ่อกรุ สถานที่ที่เป็นทั้งที่กินที่นอนที่ทำกิจกรรมต่างๆของเราชาวเครื่องกลอาสาในครั้งนี้

 603819_10153208779708836_7494980334051199385_n

22005_10153208779603836_2668612039317238174_n

11139970_10153208717483836_1113064410412975022_n

 11133662_10153208770878836_7684081592283474611_n

11101225_10153208771118836_8775377563875285022_n

11133693_10153208764353836_7320978905547090584_n

11130160_10153208716438836_2886764918293507278_n

11102948_10153208719098836_7684859249649079520_n

11102748_10153208719683836_5107357455864066190_n

11096614_10153208764283836_6905703925087819631_n

11096451_10153208770378836_6383441961356221009_n

11059428_10153208719903836_3500334275325159716_n

11061242_10153208714283836_7680905264470622783_n

11057215_10153208717993836_5931838378313482850_n

10479697_10153208764948836_8636183482776419621_n

10421290_10153208718983836_7977457436448989396_n

21722_10153208716173836_2222689885756206289_n

20623_10153208780123836_8289110201367394277_n

16520_10153208719543836_6897775490306539580_n

1475949_10153208780728836_5379552701001687364_n

 

ณ โรงเรียนวัดดอนตาล ตำบลดอนตาล 

 

17288_10153208714893836_4008857983061716805_n

10995550_10153208714493836_1863695560107983581_n

11078226_10202576182766246_9073218440244684912_n

10665832_10153208714313836_1180740430971281708_n

10425407_10202576184846298_2088885991802051005_n

21299_10202576181966226_3574369593561741796_n

10913_10202576184526290_7636765899119317330_n

11096696_10153208716013836_5039704789694890485_n

11133953_10153208715273836_8775290605149083967_n

11136674_10153208715838836_4531550460741147294_n

 

 

ณ โรงเรียนบ้านหัวนา ตำบลหัวนา

 

11101239_10153208774733836_4999879563701444656_n

11102683_10153208773428836_8818301751161682753_n

11102721_10153208773313836_5135505844108590747_n

11150867_10153208707563836_3721082195779684366_n

11088535_10153208773543836_3035277313564988972_n

11024703_10153208777813836_4667790684235209077_n

10647045_10153208776473836_8666093954921518380_n

10418525_10153208776028836_8061949444858451997_n

1907517_10153208778398836_3409037737112132612_n

10346365_10153208778913836_7341084571487579387_n

22404_10153208778008836_6243819399653598657_n

11113571_10153208776943836_4778670824257921385_n

11136673_10153208777558836_7036989646289179293_n

11146219_10153208773623836_37639846082201494_n

11149245_10153208779073836_5309727809193364192_n

11143127_10153208778283836_6950929087953276181_n

11138604_10153208776448836_7738967836648938170_n

 

 

 

เครดิตรูปภาพโดย: นายชัยมงคล อรรถไชยวุฒิ (ME 53) 

เรียบเรียงโดย: นางสาวจันทร์ฉาย มั่นพลศรี (ME รหัส57)