สถานที่จอดรถภายในงาน ME Night 2014 จัดขึ้นวันที่ 1/11/14

จุดจอดรถ1

จุดจอดรถ2