ภาพบรรยากาศวันงานเลี้ยงมดอาวุโส

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2558 มีการจัดงานเลี้ยงของมดอาวุโส ณ ห้องอาหารสนามม้า นางเลิ้ง เวลา 11.00 น.

ในวันเวลาข้างต้น พี่ๆนักศึกษาเก่าได้จัดงานเลี้ยงมดอาวุโสเพื่อรับประทานอาหารร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นการพบปะสังสรรค์และพูดคุยถึงเรื่องราวต่างๆ เนื่องจากเป็นการรวมตัวของมดอาวุโสทางแอดมินจึงได้รวบรวมภาพบรรยากาศภายในงานเลี้ยงมาให้ชื่นชมกันค่ะ 


มดอาวุโส 1

มดอาวุโส 2

มดอาวุโส 3

มดอาวุโส 4

มดอาวุโส 5

มดอาวุโส 6

มดอาวุโส 8

 ผู้ถ่ายภาพ   : นายภานุวิชญ์   หุตะวัฒนะ   ME 52                                                                                                                                                                                      นายธนา    เศรษฐธนารักษ์   ME 55                                                                                                                                                                                      นางสาวปณิดา        กัณหะ   ME 55                                                                                                                                                                  ผู้เรียบเรียง : นางสาวธนภร           สุขใจ   ME 55