ภาพบรรยากาศการสอบโปรเจค 1 ของนักศึกษาเครื่องกลปี 4

123 124