ประชาสัมพันธ์สำหรับศิษย์เก่าทุกๆท่านที่ต้องการสนับสนุน “โครงการ ME Tune up Camp ครั้งที่ 9”

ค่าย ME TUNE UP CAMP#9 จะจัดขึ้นวันที่ 28-31 พ.ค 2558 ที่ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี     
ซึ่งภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลได้จัดค่าย  ” ME TUNE UP CAMP ครั้งที่ 9 ” ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆที่สนใจ อยากรู้ว่าวิศวกรรมเครื่องกลเรียนยังไง เรียนยากไหม กว่าจะเป็นวิศวกรเครื่องกลได้ต้องทำยังไง ได้มาสมัครร่วมค่ายนี้
ทั้งนี้ในการจัดทำค่าย ” ME TUNE UP CAMP ครั้งที่ 9 ” มีความต้องการที่จะรับเงินบริจาคเพื่อใช้ในการจัดทำค่ายเพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้รับความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมเครื่องกล

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Facebook  :    Prat Tanumonthon (ปรัช ME54)

เบอร์ติดต่อ :    089-6929724
เพจ Facebook : Me tune up camp # 9

 

บัญชีสำหรับบริจาคเงินสนับสนุน    :  นางสาว ชมพูนุช  แซ่โอ่ว และ นางสาว เกษกมล   ปิ่นมังกร  

เลขบัญชี  237-218915-0 

 

ที่อยู่สำหรับบริจาคสิ่งของ อาทิ อาหารว่าง ขนม นม เป็นต้น : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลขที่ 136 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพ 10140

เรียบเรียงโดย : นายพิจักษณ์   ถิรวิริยาภรณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล