ตรีเพชรอีซูซุเซลล์มอบชุดศึกษาระบบโครงสร้างรถยนต์และสื่อการสอน

                  วันที่ 25 กันยายน 2556 ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลล์จำกัด โดยมอบชุดศึกษาระบบโครงสร้างรถยนต์และสื่อการสอน ให้กับภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
… อ่านรายละเอียดเพิ่มได้ที่ http://www.pr.kmutt.ac.th/images/news/Who_news/pdf/year56/Sep/56-09-25.pdf