ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ จากชมรมมดกรุงเทพฯ

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ จากชมรมมดกรุงเทพฯ

พล.ร.ท.สมภพ เสตะรุจิ ประธานชมรมมดกรุงเทพฯ

ขอเชิญพี่ – น้องมด. พบกัน วันอังคารที่ 29 กันยายน 2558

ณ สทร. (ท่าช้าง) ชั้น 2 ห้องสินธูทัศนา. เวลา11.00น. (ขอบคุณครับ)