ขอแสดงความยินดี แด่คณะกรรมการชมรม ประจำปี 2557-2559

ผศ.ดร.สาทิสมอบของขวัญให้กับประธานKMACชุดที่3

 

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผศ.ดร.สาทิสส์ ทรงชน และ
อาจารย์วิสุทธิ์ ดามาพงศ์ มอบของขวัญ
แด่ตัวแทนคณะกรรมการชมรมนักศึกษาเก่าวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปี 2557-2559  นำโดย
คุณบุญชัย หล่อพิพัฒน์, คุณสมชาย อมรเกียรติขจร และคุณมีชัย มังกรกาญจน์
และแสดงความยินดีในการได้รับตำแหน่ง