ขอแสดงความยินดีกับ Formula Student ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 

formular

ขอแสดงความยินดีกับทีม Black Peal ชมรม Formula Student

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ที่คว้ารางวัล “Japan Automobile Manufacturing Association Award”
จากการแข่งขัน “2014 Formula Japan”

และได้รับการจัดอันดับล่าสุดของ “FSAE World Ranking” จากอันดับ 177 เป็นอันดับ 78 ของโลก  
การแข่งขันจัดขึ้นเมื่อ 2-6 กันยายน 2557 ณ เมืองชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น