กิจกรรมสวดมนต์ และแผ่เมตตาร่วมกันกับนักศึกษาเพื่อปลูกฝังวินัย

กิจกรรมสวดมนต์ และแผ่เมตตาร่วมกันกับนักศึกษาเพื่อปลูกฝังวินัย และเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา

จัดขึ้นในทุกวันพฤหัสบดี เวลา 7.50น.-8.30น.

 11898526_810636535701367_5967338754797483881_n

 

ผู้สนใจสามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ (ณ. อาคาร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้น5) ตามวันและเวลาดังกล่าว