การประชุมเตรียมจัดงาน ME night2018

คณะกรรมการชมรมนักศึกษาเก่าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มจธ. ประชุมเตรียมงาน ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561

ส่วนงาน ME night 2018  จะจัดในเดือนสิงหาคม 2561 นี้ ทางคณะกรรมการจะแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้ พี่ๆน้องๆ ชาวเครื่องกล มจธ. ทราบในเร็วๆนี้