ผลการแข่งขันการนำเสนอโครงงานอวกาศ เรื่อง การพิสูจน์และเปรียบเทียบหลักการอากาศพลศาสตร์ในสภาวะใกล้เคียงอวกาศเทียบกับสภาวะปกติบนพื้นโลก

นับเป็นอีกข่าวที่ได้สร้างความภาคภูมิใจต่อบุคคลากรและภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลเป็นอย่างยิ่ง….

 

 

tw8

 

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 นายตะวัน  ถิ่นถาวรกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ นายอภิมุข เจนวิถีสุข นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้นำเสนอโครงงานอวกาศ เรื่อง การพิสูจน์และเปรียบเทียบหลักการอากาศพลศาสตร์ในสภาวะใกล้เคียงอวกาศเทียบกับสภาวะปกติบนพื้นโลก ณ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

 

tw4

 

tw3

tw7

tw6

 

ภายใต้การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจาก 5 ทีม สุดท้าย ในโครงการ THASA (Thai Youth Space Ambassador Contest Project) ประจำปี 2557 โดยทั้งสองได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันในครั้งนี้มาครอง

 

tw10

 

อีกทั้งโครงการนี้ยังได้รับการช่วยเหลือและคำปรึกษาแนะนำจาก ท่าน ผศ.ดร.อรรณพ เรืองวิเศษ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

การแข่งขันตลอดทั้งหมดของโครงการ THASA สามารถติดตามได้ในรายการ อัจฉริยะระฟ้า ทางช่อง TPBS ประมาณเดือน กรกฏาคม-สิงหาคม 2558

 

 

รูปภาพประกอบโดย :  1.ทางเพจ Facebook ของ THASA contest

                                      2.Facebook ของ นายตะวัน ถิ่นถาวรกุล

เรื่องโดย : นายตะวัน  ถิ่นถาวรกุล  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

เรียบเรียงและเผยแพร่โดย : นางสาวพณัฐวดี  ช้างกลาง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล